Arkitekttjenester fra vårt eget arkitektkontor

Vi i VestlandsHus tror det er viktig å ha tverrfaglig kompetanse samlet under samme tak. Dette gir avdelingene et bedre innblikk i arbeidet, kommunikasjonen flyter bedre, og veien til avgjørelser er kortere.

I kontorlokalene til VestlandsHus Arkitekter i Ålesund finner du både arkitekter, byggingeniører og teknisk tegnere med spesialisert fagkompetanse på hvordan bygg skal utformes etter gjeldende krav. "Vi har et godt fagmiljø hvor vi diskuterer løsninger underveis og lærer av hverandre. For meg som arkitekt er det lett å sjekke med konstruksjonsavdelingen om ideen jeg har vil fungere i praksis", sier Lillian Keiseraas. 

VHARK 2.jpg


 Å planlegge og bygge nytt hus kan for mange være en noe overveldende prosess. Med VestlandsHus med på laget vil du få mange gode tips til hva som er lurt å tenke på, samt hva andre har gjort som har fungert godt. "Når kundene velger VestlandsHus som boligleverandør vet de at hustegningene er kvalitetssikret både av arkitekt og konstruksjonsavdeling. På den måten kan de føle deg helt trygg på at det de planlegger kan realiseres", sier Lillian.

For forhandlerne er det kort kommunikasjonsvei til arkitektene, noe som gjør det enkelt å ta kontakt med forespørsler. "Det er veldig viktig for oss at tiden fra bestilling til gjennomføring er rask. Vi vet at kundene ofte er spente på å se forslag fra arkitekten og at lange ventetider skaper unødvendig irritasjon. Derfor har vi kort ventetid hos oss" sier Kjetil Kolbjørnsen, som er teknisk sjef i VestlandsHus Arkitekter. Du kan også avtale teamsmøter for gjennomgang av prosjektene sammen med kundene. Dette sparer ofte tid både for forhandleren og kunden, da kundene får se forskjellige løsninger direkte, noe som gjør det enklere å visualisere sluttresultatet.

VHARK 1.jpg

Arkitektene kan hjelpe forhandlerne med arbeid knyttet både til nybygg og rehabilitering, kalkuleringer, materiallister og energiberegning, i tillegg til oppgaver som situasjonsplaner, byggesøknader og lignende.

VestlandsHus Arkitekter jobber kontinuerlig med utvikling av nye husmodeller, basert på både innspill fra forhandlerne våre, og trender i markedet. Dette gir deg som forhandler en fordel i møte med kunden. I tillegg har vi en database med over 1000 tegnede hus - både tegninger basert på modellene i katalogen, men også spesialtegnede hus for kundene våre. Dette er et svært nyttig verktøy for forhandlere, som kan gå gjennom husmodellene med kundene. Tegningene i databasen kan brukes fritt av alle forhandlere i kjeden.