Innovasjon og utvikling på dagsordenen

Vi skal bygge hus som er rett både i dag og i fremtiden. For å sikre dette er innovasjon og utvikling viktige områder å jobbe med.

Dedikert til utvikling

VestlandsHus har en tydelig strategi om å jobbe med innovasjon og utvikling. For å tydeliggjøre dette har vi til og med en egen utviklingssjef på kjedekontoret. Ingeborg Ukkelberg jobber daglig med prosjekter som ruster kjeden for fremtiden og som gagner både deg som forhandler og sluttkunden.

doc_13_23.jpg


Kundebehovet i fokus
«Det viktigste er å ha en genuin interesse av å forstå kundens faktiske behov» sier Ingeborg. «Vi går i dybden for å finne de bakenforliggende behovene. Så jobber vi for å møte disse, slik at du blir virkelig tilfreds som kunde. Og når vi snakker om «kunde» her, så snakker vi altså både om forhandlerne og om sluttkundene.» Vi bruker mye tid på å være ute og snakke med forhandlerne, de har daglig kontakt med huskjøpere og ser ofte tydelige trender for hva folk ønsker seg, og hva vi kanskje trenger å jobbe mer med.

Forhandlerne som viktig ressurs
Å hele tiden jobbe mot at forhandlerne kan jobbe på en smidig og effektiv måte er viktig. «Vårt mål er at forhandlerne våre skal bli enda mer lønnsom. For å få til dette må de bruke tiden sin på de områdene av virksomheten som gir penger i kassa. Vår rolle som kjede er å hjelpe til med «alt annet» som knytter seg til vårt forretningsområde. Dette er arbeid som ofte tar tid og krever ressurser. Som medlem i VestlandsHus er dette en del av pakken du får som forhandler; vi jobber med innovasjon og utvikling for deg» sier Ingeborg.

ingeborg ukkelberg.jpg

Forhandlermassen til VestlandsHus består av selskap som jobber med mange forskjellige områder; her er det alt fra bygging av hus og hytter, til større næringsbygg som barnehager og skoler. Mange forhandlere jobber også med egenprosjekter og rehabilitering av eksisterende boliger. Denne spredningen gjør at forhandlerne også har mange forskjellige behov. «Dette er noe vi jobber dedikert med. Vi skal gjøre utviklingsarbeid som treffer hele forhandlermassen, fra de som bygger hytter til de som jobber med offentlige anbud» sier Ingeborg.