Vi møter kunden med rett budskap til rett tid

En viktig oppgave for VestlandsHus er å finne kunder i kjøpsmodus til våre forhandlere.

Kundetilpasset kommunikasjon
Tiden der selskaper ropte sitt budskap blindt ut til alle er forbi. Dagens kunder krever noe annet. Derfor skal vi gi dem noe annet også. VestlandsHus satser på rett budskap til rett kundegruppe, på rett plass til rett tid. Da tror vi at du får potensielle kunder som er mest mulig relevant for deg, slik at du bruker tiden din på de som virkelig er interessert. VestlandsHus tar seg av markedsføringen for deg, og sørger for å gi deg kunder i kjøpsmodus. «Vi jobber hele tiden med å forstå kundereisen hva kunden trenger av informasjon og påvirkning på veien mot sitt nye hjem» sier markedssjef Maria Gauffin. «Når kunden er i sentrum vil markedsføringen oppfattes som nyttig og informativ, noe vi mener er med på å skape det gode førsteintrykket av VestlandsHus ».

collage familie.PNG


Salgssystem
Ved hjelp av våre salgssystem vil du også få nyttig informasjon om dine potensielle kunder, og systemet vil hjelpe deg å plukke ut de kundene som kan være mest interesserte. Her vil all data om kunden være samlet på ett sted, for å gjøre det enkelt for deg! All oppfølging av kunden gjøres på en plass.

Material til fri bruk
Vi vet at hverdagen er hektisk, derfor har vi laget markedsmateriell som finnes tilgjengelig for dere, slik at dere enkelt kan ta dette i bruk i egen bedrift. Vi produserer en stor mengde bilder, videoer, 3d’er og andre nyttige dokumenter som dere fritt kan bruke.

maria gauffin.jpg


Lokal markedsføring
Vi tror vi blir sterkest dersom vi tar med merkekjennskapen til VestlandsHus og kombinerer den med den lokale kjennskapen og tryggheten dere har skapt i deres lokalmarked. Vi bistår derfor dere med lokal markedsføring; alt fra profilering av bil, kontorer og byggeplass, til digitale flater. I en travel hverdag er det vanskelig å finne tid til alt som burde gjøres. Derfor har vi også laget flere skreddersydde pakker for lokal markedsføring som dere kan velge mellom alt etter hva dere ønsker bistand til. Markedsavdelingen hos VestlandsHus er alltid tilgjengelige for dere for små og store spørsmål!