Litt om VestlandsHus

Å forstå hva du får når man melder seg inn i VestlandsHus er viktig for å vurdere om dette er riktig for bedriften. Her har vi oppsummert viktige punkter i kjedekonseptet.

Kompromissløst fokus
I snart 50 år har vi designet hjem for kunder i hele landet, og vi er i dag blant Norges største boligbyggere. For å ha kommet dit har vi jobbet hardt, og vært kompromissløs på en ting; våre boliger! Vi skal være fremtidsrettet både med tanke på design og funksjonalitet, og det skal være boliger som er gode å bygge; vi jobber med gjennomprøvde løsninger og detaljer som skal gjøre arbeidet ute på byggeplass enkelt og problemfritt.

Et hjem for fremtiden
Å bygge hus er en milepæl i mange menneskers liv,og det er en investering for fremtiden. Derfor må også boligen være rigget for fremtiden! Vi ønsker å bidra til utvikling i bransjen og jobber derfor tett med våre leverandører for å stadig skape bedre og mer effektive løsninger både for kunden og for deg.

ny huskolleksjon_mnd.png


Endelig hjemme
Vår visjon er «Endelig hjemme» og det gjelder både for våre kunder, som skal kjenne at det hjemmet som er skapt for dem ble helt som de ønsket seg, og for våre forhandlere, som skal føle seg som en viktig del av VestlandsHus gjengen. Hos oss skal du kunne utvikle både deg selv og bedriften din og vi lykkes ikke uten at du lykkes. Vi er opptatt av tett oppfølging her skal du ikke stå alene, men skal føle seg som en del av nettverket vårt, med kollegaer over hele landet i form av andre VestlandsHus forhandlere.

Tett oppfølging
Vi tror på en nærhet mellom deg som forhandler og de ansatte i kjeden. Hos oss skal du ikke føle deg alene lurer du på noe skal vi alltid hjelpe deg. I tillegg vil vi besøke deg lokalt der du er flere ganger per år. Dette tror vi er viktig fordi vi vil forstå ditt lokale marked; hva som skal til for å lykkes lokalt akkurat hos deg. Vårt mål er å være best i bransjen på oppfølging av våre forhandlere!

Faglig og sosialt nettverk
Når du er en del av VestlandsHus kjeden så får du også et helt nettverk av kollegaer i hele landet. Vi støtter og hjelper hverandre i arbeidshverdagen. Samtidig er vi opptatt av å få alle forhandlere til å bli en del av «familien» i VestlandsHus , og arrangerer gjennom året flere samlinger og møter. Her er det faglig innhold, men det sosiale og det å bygge relasjoner mellom forhandlerne er minst like viktig. Gode relasjoner med andre forhandlere gir muligheter for nyttige samarbeid og gode vennskap.

Bedre lønnsomhet for deg
Ved å være en del av VestlandsHus er hovedmålet vårt for deg at du skal få bedre lønnsomhet. Vi tror at ved å bruke vårt kjedekonsept så vil du få flere interesserte kunder, selge flere boliger, handle til gunstige priser, jobbe mer effektivt ute på byggeplass, og ha en kjede som hele tiden jobber for å gi deg de mest fremtidsrettede produktene og løsningene. Du skal fokusere på dine kjerneområder, og vi skal hjelpe deg med alt du trenger i tillegg.