HOU_Modern_15 lysere.jpg

Byggeprosessen - steg for steg

Lukker du øynene, kan du se den for deg: Boligen som omfavner familiens liv, rommer lykkelige stunder, godnatthistorier og gode måltider, årstidenes skiftninger, barnehender som blir store og griper nye muligheter.

VestlandsHus forvandler drøm til virkelighet. Gjennomtenkte løsninger tilpasses dine ønsker og møter fremtidige behov. Utvalgte håndverkere tilfører kvaliteter som varer, underveis sikrer vi hvert skritt i byggeprosessen.

Under følger et tiltenkt eksempel på hvordan byggeprosessen ofte ser ut.
1.

Tomt og hus

Tanker på forhånd

- Bygge hus?

- Hvilken kostnadsramme har du?

- Dine behov og ønsker

- Hvilke muligheter gir tomten deg?

2.

Tomt og hus

Første møte

- Finne hustype tilpasset tomten

- Tilpasse huset dine behov

- Tomtebefaring:

reguleringsbestemmelser

vei, vann og kloakk

solforhold, hage og terrasse

- Be om prisoverslag

3.

Før byggestart

Tilbudsmøte

  • Gjennomgang tegninger ditt hus
  • Gjennomgang av leveransebeskrivelse
  • Pristilbud
  • Beskrive veien videre
4.

Før byggestart

Avtalemøte

- Nøye gjennomgang av:
tegninger
leveransebeskrivelsen
hvem gjør hva
priser
avtaler

- Kontrakt etter Bustadoppføringslova

- Prosjektering av bygget igangsettes.

5.

Før byggestart

Byggesøknad

- Overlat den til VestlandsHus-forhandleren:
nabovarsel
byggemelding
tillatelse fra kommunen

6.

Byggeperioden

Oppstartsmøte

- Sjekkliste på hva som er avtalt
- Hvem gjør hva på byggeplassen?
- Møte byggeleder
- Avtale tid for egeninnsats

7.

Byggeperioden

Grunn-/murarbeid

- Utgraving av tomten
- Oppsett av grunnmuren
- Klart for trearbeid

8.

Byggeperioden

Ferdig utvendig

- Kontroll av vindtetting
- Uttørking av huset

9.

Byggeperioden

Innvendig arbeid

- Isolering og oppdeling
- Våtromsarbeid
- Rom for egeninnsats:
maling
gulvlegging
- Kontroll av dampsperre
- Innredninger, el- og rørleggerarbeid

10.

Byggeperioden

Nesten ferdig

- Gjennomgang av huset
- Utbedring av evt. mangler


11.

Livet i det nye huset

Overlevering

- Siste innbetaling
- Overlevering nøkler
- Bruksanvisning til huset:
dokumentasjon om huset
tips til vedlikehold

- Garanti og reklamasjonsrett i henhold til Bustadoppføringslova

12.

Livet i det nye huset

Ettårsbefaring

- Befaring av huset
- Retting av evt. feil/mangler