Bygger fremtiden

24.06.2016
VestlandsHus delte ut stipend til elever som hadde utmerket seg ekstra.

Fredag 17.juni var siste skoledag for mange av elevene på Borgund videregående skole. Men det var også den første dagen i et nytt liv som lærlinger, for en hel del elever. Noen av disse elevene fikk en ekstra motivasjon for å gjøre en innsats for fremtiden innen byggebransjen.

For tre år siden, i anledning deres 40-års jubileum, bestemte VestlandsHus seg for å starte en stipendordning til utvalgte elever ved bygg- og anleggslinja på Borgund videregående skole. Det ble satt av 100.000 kr som utelukkende skulle gå til elever som hadde utmerket seg i løpet av skoleåret. Dette skulle også gi ungdommer en ekstra motivasjon til å velge håndverksfag, som det er stort behov for i fremtiden.

Engasjerte elever

I år ble det delt ut stipend på 2.000 kr til seks av avgangselevene på bygg- og anleggsteknikk ved Borgund videregående skole. De elevene som tildeles dette diplomet, er elever som gjennom skoleåret har utmerket seg med lite fravær, som har vist stor interesse for faget, som har vist gode holdninger og som har ytt noe ekstra i tilknytning bygg- og anleggsteknikk. Julianne Breivik, avdelingsleder ved bygg- og anleggsteknikk på Borgund videregående skole, sier at det ikke nødvendigvis er de med høyest score på karakterskalaen som blir tildelt stipendet. Det handler like mye om å ha gode holdninger til faget, og ha “det lille ekstra” i forhold til å ville gjøre en innsats i det praktiske faget. Engasjementet kan vises både gjennom å være kreativ i faget, og være løsningsorientert, eller å være engasjert i hvordan man samarbeider med medelever for å finne løsninger.

Tett på bransjen

For at opplæringen til elevene på yrkesfag skal bli mest mulig praksisnær, er det helt avgjørende at elevene blir engasjert i den bransjen de skal ut i lære i senere.

- Vi ønsker et tett forhold til aktører ute i bransjene, og setter stor pris på at bedrifter som VestlandsHus engasjerer seg i elevene våre, og ønsker å bidra med motivasjon for at elevene skal fullføre sin fagutdanning, sier Julianne Breivik.

Det å gi elevene motivasjon, handler ikke nødvendigvis bare om å dele ut et stipend. Det handler like mye om å vise at de kommer ut i en bransje, hvor der er aktører som tar dem imot med åpne armer og som setter pris på at de viser engasjement for faget.

- Det at VestlandsHus flere år har deltatt på sommeravslutningen til bygg- og anleggsteknikk, viser at de også er engasjert i elevene og ønsker å knytte tettere bånd mellom teori og praksis, sier den engasjerte avdelingslederen.

Julianne Breivik kan også fortelle at VestlandsHus, med daglig leder Dagfinn Helsem i spissen, virkelig viser at de bryr seg om fagutdanningen når det gjelder bygg- og anleggsteknikk.

- For oss er det veldig kjekt at Dagfinn kommer innom, og er med på å diskutere og engasjere seg i hvordan vi kan få flere aktører inn i bildet. Dette er helt avgjørende også for å få elevene engasjerte i næringslivet innen de ulike fagmiljøene, sier hun avslutningsvis.

Fin start på sommerferien

Håkon Brudevik var en av de heldige vinnerne av stipendet, og han mener at dette er et veldig godt initiativ fra VestlandsHus sin side.

- Det er veldig kjekt at de gjør noe sånt, for å vise at elevene betyr noe for bedriftene vi skal ut i, sier han.

Håkon har akkurat startet på læretiden sin i Fiskaa maskin, og han sier at dette stipendet har gitt han en god start på læretiden.

- Det at stipendet deles ut til de som yter det lille ekstra i skolehverdagen, er en veldig god motivasjon, sier Håkon fornøyd. Jeg har i hvert fall stått på og gjort mitt for å få mest mulig læring dette skoleåret.

Elevene ved bygg- og anleggsteknikk har arbeidet mye ute på ulike prosjekter dette året, og Håkon kan fortelle at det han synes har gitt mest utbytte er arbeidet i grupper.

- Da kan vi lære av hverandre, og diskutere oss frem til ulike løsninger på de problemene vi støter på, fortsetter han.

Pengene som deles ut, er ikke merket til noe spesielt, men Håkon er ganske klar på hva han vil bruke dem på.

- Nei, det er jo bil og hus det, ler han.

Og hvem vet. Kanskje blir det nok penger på BSU-kontoen til et VestlandsHus etter hvert?

Foto: Beate Riise
Foto: Beate Riise