Derfor har svanemerkede hus godt inneklima

11.10.2023
Når vi bygger svanemerkede hus, må alle deler av huset følge de omfattende kravene som settes for at huset skal få godkjent svanemerkingen.

En undersøkelse gjort i Sverige i 2018 undersøkte innemiljøet i svanemerkede barnehager. Dette er den første vitenskapelige studen som viser at Svanemerkets krav er et godt bidrag til å skape bygg og boliger som både er klimasmarte og giftfrie. Kjemikaliene som undersøkelsen tok for seg er giftige på forskjellige måter, for å dekke et bredt spekter av problemene som kan forårsakes. 

Studien viser at bevisste valg i byggeprosessen kan redusere at man blir utsatt for unødvendig eksponering av farlige kjemikalier. Studien målte også temperatur, luftfuktighet og partikler, og barnehagene som hadde miljøsertifiseringer hadde ikke bare lavere innhold av kjemikalier i luften, men også god kvalitet på inneluften.