Få råd til husdrømmen ved å bygge med utleiedel!

10.07.2019
Det er en stor investering å bygge nytt hus, og mange tenker de ikke har råd. Da kan en bolig med utleiedel være løsningen.

Kanskje går du også rundt med en drøm om egen bolig? Da bør du vurdere å bygge en bolig med utleiedel. Ved å inkludere en utleiedel vil sjansen være større for å få med banken på finansiering, og dermed en oppfyllelse av boligdrømmen.

Utleiedelen kan gi deg muligheten til å finansiere en større bolig, og i noen tilfeller også senke dine bokostnader betraktelig.

La oss vise et eksempel, der alternativene er å bygge med utleiedel eller uten utleiedel:

 • du har en egenkapital på kr 2.000.000
 • hus uten utleiedel koster kr 3.500.000
 • hus med utleiedel koster kr 4.500.000


Vi tar utgangspunkt i at renten er på 3% og at betalingstiden er 25 år. Inntekten fra utleiedelen er kr 7.000 per måned.

 • bygger du uten utleiedel koster det kr 7.173 per måned
 • bygger du med utleiedel koster det kr 11.915 per måned, men når man trekker fra inntekten fra utleie blir det kr 4.915 per måned. 


Alternativet med utleiedel blir da kr 2.258 billigere enn om du bygger uten utleie.

I VestlandsHus tilbyr vi kataloghuset Gaustatoppen (bildet), som er tilpasset utleie, og der utleiedelen ikke går på bekostning av egen boltreplass. Men alle våre husmodeller kan tilpasses med utleiedel, og vi har en stor database med eksempler til inspirasjon for våre kunder.

Se våre husmodeller 

Fordeler med utleiedel

Nettopp en utleiedel kan være muligheten du får til å bygge ditt drømmehus, siden den vil få regnestykket til å se bedre ut når du går til banken for finansiering. Fordelene ved å ha en utleiedel i boligen er flere. Her har vi listet opp noen av dem:

 • faste månedlige inntekter (som er skattefri så lenge verdien av utleiedelen er lavere enn verdien av ditt eget boareal)
 • sikkerhet til banken ift. finansiering
 • muligheten til å bo praktisk talt gratis fordi utleieinntekten dekker det meste av lånet ditt
 • mulighet for å benytte utleiearealet ved behov for større plass 
 • mulighet for at barna etter hvert får egen leilighet
 • økt verdi ved videresalg
 • nedbetale boliglånet raskere
 • bruke leieinntektene til å finansiere hyttedrømmen

Å bygge bolig med utleiedel kan ses på som en langsiktig investering. Leieinntektene er skattefrie. Det er gode, faste inntekter å ha til, for eksempel, å betale tilbake eget boliglån, eller finansiere andre drømmer du måtte ha.

Les også: Gjør de rette valgene før husbygging.

Hva bør du tenke på ved utleie?

Velger du å leie ut en del av huset må du ta høyde for at det er litt jobb med administrering av selve utleien. Det kan være annonsering, visning og innflytting og så videre, men dette er tross alt noe som ikke skjer hyppig. Du bør også gjøre deg kjent med reglene for utleie, og ansvaret man har, både som leietaker og utleier.

Ved inngåelse av leiekontrakt, er det viktig å tenke godt igjennom alle områdene denne bør dekke - jo mer som er skriftlig avtalt før leieforholdet begynner, jo ryddigere vil forholdet mellom deg og leietaker være i fremtiden.

Bestill vår huskatalog

Planlegg utleiedelen godt

Det er også en del ting å tenke på i forhold til plantegning og sikkerhet når du inkluderer en utleiedel i boligen din. For eksempel hvor du plasserer leiligheten i forhold til utsyn, utearealer, inngangsparti og parkering. 

Å ha en utleieleilighet vil også si at du skal ha en fremmed person boende tett innpå deg. Hvilke grenser bør det være mellom dine brukssoner og leietakers?

Du kan faktisk, med smart planlegging av plantegning, gjøre det slik at du nesten ikke merker at du har en leietaker i det hele tatt. Dette kan våre dyktige boligrådgivere og arkitekter bistå deg med. Sørg også for at det er god lydisolering og at nødvendig brannsikkerhet er fulgt. 

Med god planlegging vil du ha gode forutsetninger for å få en utleiedel som gir deg mange fordeler, både på kort og lang sikt. Kanskje kan den også være med på å realisere noen av dine drømmer for fremtiden?


Har du med planer om å bygge hus med utleiedel? Ta kontakt med din nærmeste
VestlandsHus-forhandler, så får du tips og råd.