Husbyggeguiden - steg for steg mot drømmehjemmet

13.07.2023
Syns du det er vanskelig å vite hvor du skal starte når du skal bygge hus? Det skjønner vi! Det er mye å sette seg inn i. Derfor har vi laget en enkel oversikt som viser steg for steg hva du kan vente deg.

1. Budsjett og planlegging

Før dere starter må dere vite hva budsjettet er for det nye huset. En oversikt over månedlige inntekter og utgifter gir dere et godt utgangspunkt. Her kan du ta utgangspunkt i SIFO-budsjettet som gir estimerte utgiftsposter for en typisk familie. Vi anbefaler en god dialog med banken allerede på et tidlig tidspunkt. Dersom dere ikke har kjøpt tomt enda, må kostnaden for dette tas med i regnestykket. Da er det lurt å undersøke priser i det området dere ønsker å bo. Pris på tomt kan variere mye fra plass til plass.

2. Snakk med en forhandler

Vi har forhandlere i hele landet, og de er eksperter på det lokalområdet de opererer i. Derfor anbefaler vi at dere snakker direkte med dem. De vil kunne gi gode tips og råd for akkurat deres område, og kan gi svar på hvilke muligheter dere har med tomten, reguleringer med kommunen, samt at de kan hjelpe dere enda et steg videre i forhold til budsjettet for at dette skal bli så realistisk som mulig. Forhandleren vil være en rådgiver og partner gjennom hele byggeprosessen, slik at dere skal føle dere trygge og ivaretatte.

3. Planløsning og husmodell

Deres behov, ønsker, budsjett, og reguleringer knyttet til tomtet gir et utgangspunkt for en planløsning og en husmodell som er ideelle for dere. Forhandleren har stor erfaring med å bygge hus, og kan komme med gode og praktiske råd. Sammen finner dere den beste løsningen.

4. Arkitektene tegner huset

Ut fra deres ønsker tegner arkitektene våre et unikt hus. Dere kan enten la dere inspirere av hus vi har på nettsiden og i katalogen eller dere kan få tegnet et unikt hus designet kun for dere. Unasett hvilken løsning dere velger, så spesialtilpasses alle våre hus for hver enkelt kunde. Om ønskelig er det mulig å få et oppstartsmøte mellom dere, arkitekten og forhandleren. Etterhvert som tegningsforslaget foreligger, så vil dere komme med deres innspill underveis, og akriktekten endrer designen, helt til dere er fornøyde. Sammen skaper dere et hus som passer perfekt.

5. Kontrakt

Når du har funnet den husmodellen og planløsningen du trives med, skrives det en kontrakt. Du får en pris på det som er bestemt for boligen basert på en leveransebeskrivelse. Noen endringer kan gjøres også senere i prosessen – da blir det skrevet en skriftlig endringsmelding i tillegg til den opprinnelige kontrakten. Med undertegnet kontrakt tar vår forhandler hånd om byggesøknadsdokumenter, byggeøknaden og hjelper deg som kunde å finne de entreprenørene som skal utføre arbeidet – støpe såle, montere vegger og tak, male, installere elektrisk anlegg med mer.

6. Tilvalg

Tiden er kommet for å sette ditt personlige preg på hjemmet ditt, og du skal velge gulv, farger på veggene, trapp, fliser og andre detaljer som gjør uttrykket til ditt eget. Det er mange valg som skal gjøres, og syns du det er vanskelig å bestemme seg, så kan det være godt å få gode råd fra boligrådgiveren. Noen av tilvalgene må tas tidlig i prosessen, mens andre kan tas senere. Dette får du god informasjon om fra forhandleren, slik at du hele tiden er forberedt på hvilke valg du må ta, og når du må ta dem.

7. Huset bygges

Endelig er prosessen i gang, og det er spennende å se huset reise seg. Forhandleren koordinerer hele byggeprosessen, og har jevnlige møter med dere i denne tiden slik at dere er godt informert om fremdriften i huset. Mange bruker tiden mens huset bygges til å planlegge interiøret.

8.Befaring

Før forhandleren overleverer nøklene gjennomføres det en grundig befaring av huset slik at alt er i orden til overleveringen. Befaringen gjør forhandleren sammen med dere, slik at dere kan komme med tanker og innspill underveis. Dersom det er noe som må rettes opp, så legges en plan for når dette skal gjøres - som oftest er det ordnet til overleveringen.

9. Overlevering

Endelig er dagen her! Dere overtar huset! Dn første tiden er det mye å sette seg inn i. Husk at selv om overtagelsen er gjort og arbeidet i huset er ferdig, så er forhandleren her for å hjelpe dere, også i denne tiden. Ta derfor konntakt om det er noe dere lurer på.

10. Endelig hjemme

Dere har flyttet inn, og kjent på livet i deres nye hjem.  Forhåpentligvis merker dere at valgene som er tatt passer deres liv. Vi i VestlandsHus tror det er dette som gjør et hus til et hjem; disse tilpasningene som er gjort for å matche perfekt for dere. Da har vi lagt det beste grunnlaget sammen. Nå skal hjemmet fylles med hverdagsmagi, gode minner, og tradisjoner for fremtiden. Dere er endelig hjemme!