Hva koster det å bygge et hus?

19.12.2016
Dette er kanskje det mest stilte spørsmålet når det kommer til husbygging.

- For å si det helt ærlig og rett ut; det koster det kunden kan og vil bruke av penger.

Derek Andersen er mannen bak dette ærlige svaret. Han er en av VestlandsHus mest erfarne huskonsulenter, med 20 års erfaring i VestlandsHus Mjelde i tillegg til 10 år i Husbanken. Derek vet derfor hva han snakker om, og vet hva som må til for at man får oppfylt husdrømmen.

Alle som går med en husbyggedrøm i magen, har ofte samme spørsmålet når de tar kontakt med en husforhandler; “Hva vil det koste å bygge et hus?” Det er det eneste man føler man trenger å vite, for å kunne realisere drømmen. Men dessverre er det ikke like enkelt for husforhandleren å svare på dette. Og det er det flere grunner til.

- Det hele kommer an på hvilken standard man ønsker huset skal ha, hvordan tomten ser ut og hva som må gjøres av arbeid der, forklarer Derek. - Det er mye arbeid i forkant av selve husbyggingen, som man ikke nødvendigvis ser, sier han videre.

Til kundens beste

Med sine over 30 år i bransjen, har Derek sett både suksesshistorier og mindre heldige historier som har endt med skuffelse. Han mener det er viktig å være ærlig og realistisk fra starten av, slik at kunden vet hva som er mulig å få til og hvor mye penger som vil gå med i byggeprosjektet.

- Jeg mener at vi som husforhandlere heller bør være ærlig om kostnader fra første stund, enn at vi skal komme med mange “uforutsette” kostnader underveis, sier Derek. - Det er altfor mange som selger en drøm, som de etterhvert må knuse fordi det blir for dyrt for kunden.

Vit hva du kan bruke

VestlandsHus har bygd hjem siden 1974. Erfaringer vi har gjort oss gjennom disse årene, har selvsagt vært med å forme oss som husforhandler. Det vi ser er viktig for våre kunder, er å få oppfylt en del av drømmene de går med, innenfor det budsjettet de har. Når kunden tar kontakt med oss for å få pris på et hus, er det ikke alle som vet hvilket budsjett de har.

- Noe av det første jeg spør kundene om, er om de har vært i kontakt med banken og om de vet hvilke kostnadsrammer de har, forklarer Derek. - Det er ikke fordi jeg skal ha mest mulig penger fra dem, men rett og slett fordi da vet både de og jeg hva som er realistisk å bruke, sier han, tydelig engasjert.

Derek mener det er utrolig viktig at kundene selv ser hva som ligger bak et ferdig bygd hus, og hvorfor det blir den prisen det blir til slutt. Han forteller litt om hvordan han går frem;

- Når kunden kommer med spørsmål om hva totalprisen blir på et av våre VestlandsHus, er rådet jeg gir at de tar katalogprisen på huset de ønsker seg og ganger den med 1,7. Det er fordi man i den totalprisen også tar høyde for hva man må regne med å bruke i anleggskostnader og tomtearbeid, forteller han.

Tilleggskostnadene som gjelder alle

VestlandsHus Mjelde sender alltid ut et anleggskostnads-skjema til sine kunder, hvor de har satt opp de ulike kostnadspostene man må regne med når man skal bygge hus. Dette skjemaet kan kunden også bruke for å lage seg et budsjett, og det er med på å bevisstgjøre kunden på hva pengene faktisk går til. Anleggskostnadene må man budsjettere, uansett hvilken husleverandør man bruker.

- Vår intensjon med dette er at kunden skal bevisstgjøres fra dag én, slik at det ikke kommer en hel haug med overraskelser på veien mot drømmehuset, forklarer den erfarne huskonsulenten. - Vi hjelper gjerne til med utfylling av skjemaet, slik at kunden forstår hva de ulike postene vil koste, sier Derek, som forstår at ikke alle liker å forholde seg til skjemaer.

Uansett hvilket hus man ønsker seg eller drømmer om, vil det være en hovedregel at man også tar med de kostnadene man får i tillegg til selve husmodellen man finner i en huskatalog. Hvor mye du bruke på grunnarbeid, betongarbeid og skorstein?

Regne bakover

Når man skal starte på veien mot husdrømmen, kan det nemlig være lurt å gjøre det Derek kaller å “regne seg bakover”. Man starter med å se på hva man har å bruke totalt, så trekker man fra det man beregner å bruke på tomt og anlegg. Det man da sitter igjen med, er kostnadsrammen for hvilken husmodell man kan velge.

- Her kommer et viktig element inn, forklarer Derek. - For nå har kunden et ganske konkret tall å gå etter, slik at husprisene i katalogen blir reelle for hva man faktisk har råd til å bruke på selve husmodellen. Det er her den virkelige husdrømmen starter.

Krav, ønsker og drømmer

Når Derek har blitt med kundene og sett tomta som det skal bygges på, er det én ting har ber dem om å gjøre når de kommer hjem.

- Jeg pleier å si at de skal sette seg ned og skrive en e-post til meg, forteller Derek. - I den vil jeg at de skal sette opp tre punkter; krav, ønsker og drømmer, fortsetter han.

Kundenes krav handler om hvilke krav man har for at boligen skal kunne være mulig å bo i for kunden. Hvor mange soverom må huset ha, for at det er plass til alle, er dere avhengig av flere bad og er det andre rom dere må ha for å kunne leve i huset? Videre setter man opp ønsker. Her handler det mer om hva man ønsker at hjemmet skal inneholde. Det kan for eksempel være at man ønsker seg en større spisestuedel, fordi man liker å ha mange gjester. Eller så kan det hende man ønsker at boligen har direkte utgang til hagen. Det siste punktet, drømmer, er mer rettet mot standard og det man drømmer om å unne seg å ha i et hjem. Det kan hende at far i huset alltid har drømt om et eget rom hvor han kan sette opp alle gitarene sine, eller det kan være et eget spa-rom som mor kan trekke seg tilbake i og drømme seg vekk. Her er det bare kunden selv som kan sette grenser. Poenget er at alle punktene er viktige for huskonsulenten å vite noe om. Dersom huskonsulenten vet litt mer om krav, ønsker og drømmer, blir prosessen mot husdrømmen mye enklere for både husleverandøren og for kunden.

- Det er ingen tanker eller drømmer som er for dumme å dele med oss! understreker Derek. - Kommunikasjon er nøkkelen til drømmehuset. Ikke hold tilbake fordi du tenker at det ikke lar seg gjøre. Det er nesten som når du skal flytte sammen med noen, du skal “leve med oss” et helt år ofte og vi må derfor være trygge på at du tør å si alt, ler han.

Dette sparer du mest på ved husbyggingen

- Det man kan spare mest på, når det kommer til husbygging, er faktisk kvadratmeterne, avslører han. - Alle kvadratmetre man har med utenom de man må ha for å kunne bevege seg og bruke rommene på en normal måte, er ekstra “luft”. Og egentlig er dette den dyreste posten i et budsjett, fortsetter han.

For her er det viktig å være klar over hva en huskonsulent faktisk kan hjelpe deg med. Det er ikke nødvendigvis selve kvadratmetertallet som gir deg den velkjente “romfølelsen”. Måten man planlegger rommene, er i mye større grad avgjørende for hvordan man opplever dem. Og dette er noe Derek er klar på;

- I VestlandsHus sitter vi med utrolig mye kunnskap, erfaringer og et brennende engasjement for faget, understreker han. - Det er dette vi kan, og det er kundens opplevelse av det ferdige resultatet som er viktigst for oss. Vi er virkelig glad i jobben vår, og vi vil jo bare finne den beste løsningen for kundene våre, konstaterer Derek.