Sjekkliste: 6 tips til deg som skal ha ettårsbefaring

09.09.2022
Hva skal man se etter på en ettårsbefaring? Og hvilke feil og mangler har du som kjøper rett til å få utbedret? Her er alt du trenger å vite!

Alle som har kjøpt nybygd bolig skal gjennomføre en ettårsbefaring sammen med utbygger ett år etter innflytting. Ettårsbefaringen handler om å avdekke feil og mangler som ikke ble sett ved overtakelse av boligen, eller som har oppstått det første året. 

- Treverk er jo et levende materiale, så det er ikke unormalt at avvik oppstår etter hvert som årstidene endrer seg eller bygget setter seg, forklarer Lars Atle Aase, regionsjef i VestlandsHus. 

Les også: Vedlikehold av hus: Slik holder du ditt VestlandsHus i tipp, topp stand!

Hvem bør være med på ettårsbefaringen?
Det er vanligvis utbygger som kaller inn til ettårsbefaringen, og befaringen skal holdes så nærme ett år etter innflytting som mulig. 

- Ettårsbefaringen er et møte mellom utbygger og huskjøper, eller huskjøpers representant, forklarer Lars Atle.

En ettårsbefaring skal inneholde en befaringsrunde både innendørs og utendørs. Representanten fra utbygger og huskjøper går da gjennom rom for rom og sjekker at alt er som det skal. 

Det skal føres protokoll etter gjennomført ettårsbefaring som signeres av begge parter.

Les også: Byggeprosessen i 12 steg

Vanlige avvik på ettårsbefaring
De vanligste avvikene som dukker opp på en ettårsbefaring er som regel relatert til trematerialet som har vært i bevegelse.

- Dette kan f.eks. være dører og vinduer som er vanskelige å lukke, og knirk i trapp eller gulv. Det kan også være malte overflater som har sprukket opp på grunn av setningsskader, sier Lars Atle. 

Når det gjelder hva som skal til for at noe regnes som et avvik, viser Lars Atle til toleransekrav satt av Norsk Standard. Dersom avvik er utenfor toleransekravene har huskjøper rett til å få det utbedret. 

Les også: Valg av innerdører - Slik skaper du en helhet i hjemmet

Dette bør du sjekke før ettårsbefaring
Selv om de fleste avvik blir oppdage etter å ha bodd et år i huset, har Lars Atle likevel noen tips til hva som kan være verdt å ta en ekstra titt på før en ettårsbefaring:  

  1. Våtrom: Gå grundig over alle våtrom i huset. Dette er rom som kan gi store følgeskader dersom det oppstår avvik. Sjekk spesielt at det ikke er noe som lekker og at fuger ikke har sprukket. 
  2. Ventilasjon: Sjekk at den fungerer som den skal og er riktig innstilt.
  3. Loft: Ta deg en tur på loftet for å se etter lekkasjer. 
  4. Dører: Sjekk om alle dører går fint og lett igjen, spesielt om du har noen dører som vanligvis bare står åpne hele tiden. 
  5. Gulv: Sjekk at gulv (parkett/laminat) ligger fint. Dette gjelder spesielt alle kriker og kroker hvor det står møbler over, og som du vanligvis ikke ser til daglig.
  6. Overflater: Gå grundig over overflatene og se etter sprekker og setningsskader. 


Når bør du melde fra om avvik?
Dersom du oppdager avvik er det viktig å melde fra med en gang, og ikke vente til ettårsbefaringen med å ta det opp. 

- Det finnes en tommelfingerregel som sier at du skal melde fra om avvik innen 2 måneder etter det ble oppdaget. Er det «bagateller», som en dør som ikke går helt igjen, er det vanlig å vente til ettårsbefaringen for å se om det dukker opp mer som må utbedres og ta alt samtidig. Men er det alvorlige avvik, som for eksempel en lekkasje eller mer graverende ting, er det klart det viktig å få ordnet opp så raskt som mulig, forklarer Lars Atle. 

Uansett hva avviket er, er det viktig å dokumentere med bilder og sende skriftlig over til utbygger, slik at du får dokumentert både skade og henvendelse. 

- Utbygger har både rett og plikt til å ordne opp i avvik, ifølge Bustadsoppføringslova. sier Lars Atle. 

Husk at vi i VestlandsHus alltid ønsker å være her for deg! Enter du er underveis i en byggeprosess eller du har flyttet inn i ditt nye VestlandsHus, kontakt din lokale VestlandsHus-forhandler om det skulle dukke opp noen spørsmål!