Slik bygger du bolig som kvalifiserer til Husbanklån

04.10.2023
Drømmer du om å bygge ny bolig, men er bekymret for finansieringen? Grunnlån fra Husbanken kan hjelpe deg å oppfylle boligdrømmen.

Husbanken startet som etterkrigstidens store velferdsprosjekt. De siste årene har Husbanken i snitt gitt lån til 15-20 prosent av alle nybygde boliger her til lands. 

Husbanken tilbyr to typer lån: 

  • Startlån: For dem som ikke får lån hos ordinær bank.
  • Grunnlån: For personer som bygger ny bolig med fokus på miljøvennlige løsninger og tilgjengelighet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på grunnlån og hva som skal til for at du kan dra nytte av de gunstige betingelsene et slikt lån gir.

Fordeler med et husbanklån

Men først og fremst: Hvorfor er det egentlig så ettertraktet å bygge såkalte husbankhus? Å søke om et husbanklån er ikke bare en måte å finansiere drømmehjemmet på, du får også en flere fordeler: 

  • Renten er som regel merkbart lavere enn et tradisjonelt boliglån.
  • Du får mulighet for avdragsfri periode på inntil åtte år, noe som kan være en stor hjelp for deg som er i etableringsfasen. 

Husbankens lån til nybygde boliger

Hvem som helst kan altså søke om grunnlån fra Husbanken dersom boligen de skal bygge oppfyller visse kriterier. 

- Et typisk husbankhus er som regel en enebolig, med eller uten utleiedel, som er bygget etter Husbankens krav om størrelse, utforming og dokumentasjon, forklarer Vermund Holvik i VestlandsHus Arkitekter. 

Enkelt forklart kan du få grunnlån fra Husbanken dersom boligen din bygges som en miljøvennlig bolig med fokus på godt inneklima, miljøvennlige materialer og miljøvennlige byggemetoder. 

Eller dersom du bygger en bolig med livsløpsstandard. Altså en bolig hvor alle hovedfunksjoner er samlet på et trinnfritt inngangsplan, og som er bygget på en slik måte at du uavhengig av funksjonsnivå kan bo der og være mest mulig selvhjulpen. 

- Det er boliger med livsløpsstandard vi i VestlandsHus Arkitekter jobber aller mest med når det gjelder å tilpasse boliger til Husbankens krav, forklarer Vermund.  

Den vanligste utfordringen med Husbankhus

For å innfri Husbankens krav til grunnlån, må du blant annet forholde deg til en maksgrense for antall kvadratmeter. 

- Utfordringen som oftest går igjen når vi skal tegne hus som kvalifiserer til lån fra Husbanken, er at husbyggerens ønsker krasjer med hvor mange kvadratmeter det er lov å bygge, forklarer Vermund. 

Tidligere har maksgrensen vært 150 kvm, men nå har den økt til 200 kvm.

Ifølge Vermund har dette har gjort ting mye enklere, ettersom størrelsen alltid har vært en utfordring i tegneprosessen.

- Men skal du bygge bolig med utleie kan boligen totalt ikke være mer enn 250 kvm. 

Selve utleiedelen kan maks være 80 kvm, og resten fordeles på egen del. 

Bygges det en utleiedel på 40 kvm, kan hoveddelen av huset uansett ikke overstige 200 kvm. Så det er fremdeles en del hensyn som må tas i forhold til areal, forklarer Vermund.

Søker du om husbanklån med bakgrunn i at du bygger bolig med livsløpsstandard, stilles det i tillegg krav om innvendig bod og egne minimumsmål for bad og soverom. Du må også legge til rette for skapplass og at det skal være plass til seng av en viss størrelse, uten at det går ut over de obligatoriske snusirklene. 

Husmodeller som innfrir Husbankens krav 

Retningslinjene fra Husbanken kan virke både omfattende og til tider vel kompliserte for ferske husbyggere. Om du føler det hele blir litt overveldende, har Vermund i VestlandsHus Arkitekter en viktig beskjed. 

- Du som husbygger trenger ikke tenke så mye på alle detaljene. Dersom noen kommer til oss og sier de ønsker å bygge et husbankhus, er det vi i VestlandsHus som har ansvar for at boligen innfrir husbankens kriterier, forklarer Vermund. 

vestlandshus.no finner du en rekke husmodeller som innfrir Husbankens kriterier for grunnlån, som for eksempel Koppefjellet, Saudehornet, Tårnet, Lauparen og Sukkertoppen.

- Har man alle funksjonene på ett plan kan de fleste husmodeller tilpasses husbankens krav, så lenge de er innenfor husbankens maksgrense for antall kvadratmeter, forklarer Vermund.

Ønsker du å bygge en bolig hvor du kan få husbanklån? Her finner du din nærmeste VestlandsHus-forhandler

Husbankla__n_Sukkertoppen.jpg
Sukkertoppen er en av husmodellene til VestlandsHus som kvalifiserer til husbanklån.