Slik unngår du fellene

19.12.2018
Sitter du med planer om å bygge ny bolig? Da er det noen viktige ting du må tenke på for ikke å havne i fellene som kan gjøre husdrømmen til et mareritt.
- Det første du må tenke på er å velge en seriøs leverandør som stiller garanti for at de oppfyller avtalen, og som gir et budsjett på hele prosessen.

Det sier Raymond Kjeilen, daglig leder i VestlandsHus Kjeilen Hus AS i Førde. Han har lang erfaring i bransjen og vet hvordan potensielle feller ved kjøp av nybygg under oppføring kan unngås. Du bør kreve å få en skriftlig garanti, og spesielt dersom du leier inn egne underleverandører til å gjøre en jobb på ditt nybygg. De er i utgangspunktet pliktig til å garantere for sin leveranse. 

- Jobben som gjøres i forkant av kontraktsignering er av stor betydning, både for kjøper og selger. Utbygger skal være grundig og bruke god tid til å gjennomgå kontrakten, og samtidig avdekke kundens behov, slik at tegning og bolig blir som ønsket, forklarer Kjeilen.

Fellene

Foruten feil valg av leverandør og mangel på garanti er ferdigstillelsesdato, samt feil og mangler det som utgjør potensielle feller og som skaper flest tvister, ifølge Kjeilen.

Her har vi listet opp de vanligste fellene man kan tråkke i ved kjøp av bolig under oppføring:

  • Kjøper bruker ikke god nok tid på å gå grundig gjennom avtalen før den signeres.
  • Ferdigstillelsesdato er ikke konkret og klart angitt.
  • Man er ikke grundig nok ved overtagelse, og dermed overser eventuelle feil og mangler.
  • Utbygger har ikke stilt garanti for oppfylling av avtalen.
  • Man reklamerer for seint ved feil eller mangler.


- Sørg for at det er angitt en konkret ferdigstillelsesdato i kontrakten. Dette er vanlig når det bygges på utbyggers tomt. Hvis det blir forsinkelser har du som kunde rett til å fremme krav i form av dagbøter, sier Kjeilen og sikter til Bustadoppføringslova.

Bustadoppføringslova sikrer deg som forbruker rettigheter ved kjøp av bolig under oppføring, også når det gjelder reklamasjon for feil og mangler, der reklamasjonsfristen er 5 år etter overtagelse.

- Men husk å melde fra så fort som mulig hvis du oppdager feil og mangler. Ikke tenk at du kan samle opp dette over tid. Da risikerer du å få dine reklamasjonskrav avvist. Utbygger skal få mulighet til å utbedre feil og mangler, sier Kjeilen.
RaymondKjeilen_blogg.jpg
Raymond Kjeilen er daglig leder i VestlandsHus Kjeilen Hus i Førde. Han har mange nyttige råd.

Krev byggemøter

Kjeilen understreker at grundig forarbeid og god dialog med kjøper er avgjørende for en uproblematisk byggeprosess. Dessuten mener han at du kan stille krav til utbygger i byggefasen.

- Det er viktig at utbygger holder deg underrettet underveis, og det bør være avtalt minst fire til fem byggemøter som du er med på. Det vil gi deg kvalitetssikring og forutsigbarhet, samt at eventuelle misforståelser kan unngås.

Klage

Skulle du i verste fall oppleve at en byggeprosess ender med avtalebrudd og fortvilelse vil Boligtvistnemda eller Forbrukerrådet kunne vurdere saken på en objektiv og god måte.

Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom deg som forbruker og medlemmer av Boligprodusentenes Forening. Vær derfor nøye når du velger utbygger til ditt nybygg og sjekk at firmaet er medlem av Boligprodusentenes Forening. 

Blomster og smil på den store dagen

Tenk deg at dagen for overtagelsen er kommet. Det er en av de største dagene i livet for mange, drømmen oppfylles og det er noe man har ventet lenge på. Det kan legge en demper på opplevelsen om man finner feil og mangler, men det kan jo skje. Kjeilen mener hyppige gjennomganger i forkant av selve overtagelsesdagen er viktig, og vil gjøre nettopp den dagen til det den skal være – en gledens dag.

- En seriøs boligleverandør skal ta en grundig gjennomgang av huset sammen med deg før selve overtagelsen, for å se om feil eller mangler forekommer. Da blir det sjelden noen overraskelser når den store dagen kommer. Dette er en gledens dag, og den skal bestå av blomster, smil og fornøyde kunder, avslutter han.


Relaterte linker:

Sjekkliste kontrakt for bygging av bolig – Forbrukerrådet

Ferdig klagebrev – Forbrukerrådet