Tenk på oppvarming tidlig

03.12.2018
Det er mange ting du må bestemme deg for før du setter i gang bygging av nytt hus, ofte mer enn man tror. Her er en oversikt over noen oppvarmingsløsninger.

Oppvarming av hus er bare én av de avgjørelsene som bør tas på et tidlig stadium i planleggingen. Gjeldende tekniske krav sier at det skal monteres skorstein i nye hus, selv om det ikke nødvendigvis monteres et ildsted. Dette kravet er du faktisk fritatt fra dersom det monteres vannbåren varme i huset som dekker varmebehov til stue. Derfor er det lurt å ha tenkt igjennom og bestemt seg før man starter å bygge. Dersom du for eksempel velger vannbåren varme som oppvarmingsalternativ, er blant annet boring i berggrunnen en av løsningene for å få akkurat det, og dette bør planlegges tidlig. 

Varmepumper til vannbåren varme

Ønsker du en forutsigbar og lav strømregning? En berg-, sjø- eller jordvarmepumpe kan hjelpe deg med det. Det er en væske-til-vann varmepumpe som bruker energi som er lagret i fjell, sjø eller jord til å varme opp vann til radiatorer, tappevann eller vannbåren gulvvarme. Du slipper da å bekymre deg for høye og varierende strømpriser på vinteren fordi du bruker mindre energi til oppvarming enn direkte bruk av strøm.

Luft-til-vann varmepumpen er en annen variant av vannbåren varme. Den henter varmen fra luft til å varme opp vann til gulvvarme, radiatorer eller tappevann. 

Det er et kostbart tiltak å installere varmepumpe, men du kan søke Enova om støtte til begge disse typene varmepumper, og også til å legge vannbåren gulvvarme i huset ditt. Varmepumpene har en lang levetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Du vil på sikt kanskje klare å hente inn kostnaden for installasjon. 

Miljøvennlig med vannbåren varme

Det er flere andre fordeler ved å velge vannbåren varme. Det gir et godt inneklima, og en jevn og god varme i hele boligen. Det er også en av de mest miljøvennlige metodene for oppvarming, siden du utnytter ressursene vi har rundt oss. Vannbåren gulvvarme har blitt veldig populært, og det gir en egen komfort med jevn temperatur i gulvene til enhver tid. Ulempen er at det kan ta litt tid når man setter på varmen til det er oppnådd ønsket temperatur. Dette er på grunn av at det tar tid å transportere det oppvarmede vannet rundt i sløyfene i gulvet.

Et alternativ til radiatorer og gulvvarme er viftekonvektoren som er en radiator med vifte som sprer varmen rundt i rommet. Den brukes ofte når man har varmepumpe som varmekilde for et vannbårent system, og sørger for en mer effektiv luftgjennomstrømning og raskere oppvarming enn gulvvarme og radiatorer. Gulvvarme kan bli veldig kostbart om det legges fullt ut i alle etasjer, så et godt alternativ kan være å kombinere flere av disse alternativene. 

legogulv_blogg.jpg
Med varme i gulvet blir det godt å sitte og leke for små og store.


Varmepumpe i åpen planløsning

Den tredje varianten av varmepumpe er luft-til-luft varmepumpen. Denne finnes i mange norske hjem og er en mye rimeligere variant enn de to nevnte over. Den koster mindre blant annet fordi den er enkel og rask å montere.

Det er lurt å tenke igjennom hvor man plasserer en slik varmepumpe, fordi det er begrenset hvor godt man får spredt varmen fra luft rundt i huset. Det er spesielt gunstig når man har en åpen planløsning og kan varme opp et større rom. Du får ikke tilskudd fra Enova ved å installere luft-til-luft varmepumpe.

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming er mye rimeligere å installere, men på den andre siden vil man måtte betale full pris for strømmen i resten av boligens levetid. Når det blir kaldere i været går strømprisene opp og det kan fort bli dyrt, man har dermed ikke like god kontroll på strømutgiftene.

Panelovner og varmekabler i gulv er veldig vanlige oppvarmingsløsninger i norske hjem. For elektrisk gulvvarme legger man enten varmekabelmatter eller varmekabler. Dagens krav i byggteknisk forskrift gjør at hus blir bygget med fokus på energieffektivitet, og det fører igjen til at energibehovet blir lavere. Det er ofte nok med elektrisk oppvarming og peis i nye hus.

Koselig med peis

Uten vannbåren varme er det et krav at det blir bygget skorstein i huset. Dersom du ønsker peis må du uansett ha pipeløp, og det vil normalt gå over flere etasjer. Ved til fyring er mer miljøvennlig enn folk flest tror. De nye peisovnene gjør at utslipp blir mindre, forutsatt at du håndterer veden riktig. Skal du ha peisinnsats som er murt inn i veggen, så må dette også planlegges i tidlig fase.

ved_blogg.jpg

En ting du kanskje ikke vet er at det faktisk er en forskjell på vedovn og peis. Vedovner er knyttet til stålpipe, og her har du større valgmuligheter på hvor den plasseres i rommet. Den kan plasseres midt på gulvet, langs ytterveggen eller hvor som helst i huset. Den er plassbesparende og kan monteres så pipeløpet bare går gjennom én etasje. Den gir raskt varme og er blitt veldig populær i nye hus.

Gasspeisen er et annet dekorativt alternativ. Den gir ikke den samme gode varmen som du får med peis eller ovn, men nye hus er mer energieffektive og blir raskere varme. Derfor blir ofte gasspeis brukt mer som kos enn til oppvarming, og den kan for eksempel være et pent tillegg til vannbåren varme i gulv. En fordel med gass framfor vedovn er at det er raskt å slå på og av, og det gir et rent uttrykk siden du slipper "rotet" veden fører med seg. Det er viktig å merke seg at i nye boliger er det kun tillatt med gasspeis som kan fyres med biogass. 

Biokjel dekker varmebehovet

Bor du i et område der du har tilgang til pellets og ved? Da kan kanskje biokjel være tingen. Den kan dekke hele varmebehovet ditt ved å bruke bioenergi som flis, ved eller pellets til å varme opp vann til vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Biokjelen varmer også opp tappevannet, og gir et godt og lunt inneklima.

Ta kontakt med din nærmeste forhandler og få hjelp til hva som kan passe din bolig.