Falketind

Velkommen til oss

Historie

Glass & Byggteknikk AS (GB AS) starta opp i 2002 i Leirvik sentrum med 4 tilsette. Seinare flytta verksemda til Vabakkjen og fekk gradvis auka vekst både i tilsette og omsetnad. I 2018 flytta GB inn i heilt nye lokale sentralt på Heiane på Stord. I dag tel verksemda vår 26 tilsette. Lokal rekruttering og lokalt eigarskap har vore avgjerande for vår identitet og trygg drift av selskapet gjennom 17 år. GB utfører arbeid i heile Sunnhordlandsregionen.

 

Kompetanse

I GB har me brei kompetanse innan alle typar tømrararbeid, glas- og låsejobbar. Me tek ei rekke ulike oppdrag knytt til dette. Eksempelvis små- og store serviceoppdrag, tomteutvikling, eller bygging av einebustader eller bustadblokker.

Me i GB er stolte av å vere godkjent lærebedrift som sikrar nye generasjonar lokale fagfolk i byggebransjen