Falketind

HT BYGG Hellesylt

Vi er eit byggmester- og entreprenørfirma som har kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre dei fleste typer byggeoppdrag innan tre og betong. Vi byggjer alt frå bustadhus, fritidsbustader og garasjar til leilegheitsbygg, barnehagar, industribygg, landbruksbygg, med meir. Rehabilitering og tilbygg er også ein viktig del av vår aktivitet.

Med lang erfaring, og fokus på kvalitet i handverket står vi klar til å gjere din husdraum til draumeboligen.

Meir informasjon finn du på nettsida vår:
HT BYGG Hellesylt
Boliger

Einebustadar
Hytter
Fleirmannsboligar
Garasjar

Større bygg

Skular
Barnehagar
Industribygg