Falketind

VestlandsHus Sogn

Vestlandshus Sogn vart skipa i 1993 og er ein langsiktig aktør i byggebransjen i Indre Sogn. Vi tek på oss alt frå totalentreprisar på større bygg til mindre tømraroppdrag. Vi er forhandlar av VestlandsHus. I tillegg satsar me på hovud- og totalentreprisar på nærings- og offentlege bygg, samt bustadutvikling i eigen regi. Vi har siste åra hatt ein omsetning på 20-30 millionar og sunn økonomi.

Velkommen til oss!

Nybygg

Enebolig
Hytte
Garasje
Flermannsboliger
Større bygg

Rehabilitering

Tilbygg
Påbygg
Renovering
Små og store snekkeroppdrag