Falketind

Vestbygg

Vestbygg er eit bygge-og entreprenørfirma etablert i 1974. Vi har kontor, butikk, lager og produksjonslokale på Grytøyra i Fjaler Kommune. Vi har kompetanse og kvalifikasjonar til å utføre dei fleste type byggeoppdrag innan tre, stål og betong.

Vestbygg vart av VestlandsHus tildelt Årets forhandlar i 2009. Prisen er gitt for godt kundefokus og lokal profilering i markedet. Velkommen til oss!

Nybygg

Einebustadar
Hytter
Garasjar
Naust
Fleirmannsbustadar
Offentlege bygg