Fremtidens hus - plusshusene

04.04.2017
Norge jobber hele tiden mot nye løsninger som kan spare miljøet for klimautslipp. Fremtidens hus vil ha mye å si for om vi når målene.

Bygg står for rundt 40% av energibruken i Norge i dag. Selv om dagens energiforbruk på hus er lavere enn det har vært tidligere, jobbes det stadig med løsninger som gjør at energiforbruket går ned. Målet er at vi i fremtiden kun skal bygge det som kalles plusshus.

Hva er plusshus?

Kort forklart er plusshus et hus som produserer mer energi enn det som brukes for å produsere materialene, bygge, drifte bygget gjennom hele levetiden og rive det. Måten man får til det på, er at man har en tetthet som gjør at det blir svært få luftlekkasjer, installerer solcellepanel eller annen energiproduksjon, at varme- og ventilasjonssystemet har høy varmegjenvinning, huset har tre-lags-vinduer og eget strømstyringssystem (som eksempelvis Futurehome).

Solarwatt_terrasse.jpg

Klar Energy AS leverer flotte solcelleløsninger fra Solarwatt. Avbildet her er solcellepanel integrert som en del av overbygd terrasse.

Hva er fordelene?

Den største fordelen vil selvsagt være at vi sparer miljøet, ved at energiforbruket og klimautslippene fra landet vårt går betraktelig ned. Videre vil vi få bygg som blir helt uavhengige av energi utenfra, og i tillegg vil overskuddsenergien kunne brukes til å forsyne eldre hus i nærområdet. Generelt vil vi se store fordeler for huskundens kostnader på oppvarming, vedlikehold og elektrisitet. Og det er vel egentlig bare en bonus?

Foregangslandet Norge

Alle vi som bygger i Norge, kan i tiden fremover være med på å sette en standard. Vi må vise at det er mulig. Vi må bruke de ressursene vi har, til å gjøre en forskjell for miljøet rundt oss. Dersom Norge som foregangsland tar ansvar og baner vei for hvordan man kan sette opp bygg som har minimalt energiforbruk, vil vi bane vei for at andre land kan komme etter.

Vi har også andre typer energibesparende hus/huskonsepter. Ett er passivhus.

Hva er passivhus?

Passivhus er hus som bruker lite energi til oppvarming i forhold til vanlige hus. Det brukes passive tiltak for å redusere energibehovet, som for eksempel ekstra godt isolerte yttervegger, tak og gulv og ekstra godt isolerte vinduer. På den måten får byggene god tetthet og dermed svært få luftlekkasjer. Passivhus bør også ha ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning.

Byggtekniske forskrifter

Som husforhandler, er vi forpliktet til å holde oss oppdatert på de ulike kravene som settes til oppsetting av nybygg. Som kunde trenger du heldigvis ikke å ha like god kontroll, men det er likevel noen ting du bør vite om. De kravene som vi må følge, er samlet i byggteknisk forskrift (TEK10). Det du som kunde trenger å vite om denne forskriften, er at den har som mål at innen 2020-21 skal alle nye bygg ha et energiforbruk lik 0. At energiforbruket går ned er ikke bare bra for deg som kunde, det er også bra for miljøet generelt. For at energiforbruket skal bli lik 0 på nye bygg, må det selvsagt komme teknologi som gjør det mulig. Dersom utviklingen fortsetter, vil vi i fremtiden bygge det som kalles plusshus. Dette er allerede mulig i dag, men for dyrt for for folk flest.

Smartly leverer egne styringssystem for bolighus, som er med på å gjøre boligens energibruk smartere.
Smartly leverer egne styringssystem for bolighus, som er med på å gjøre boligens energibruk smartere.