Passer drømmehuset til tomta?

18.03.2019
Det er mye å ta stilling til når huset skal plasseres på ei tomt. Skal du velge hus etter tomta, eller tomt etter huset?

Mange ser for seg drømmehuset, både i utforming og plassering, men så viser det seg at tomta ikke alltid spiller på lag med drømmene. Det kan føre til at høye forventninger går over i skuffelse, for huset må som regel formes etter tomteforholdene, og ikke omvendt.

- Kort fortalt er det terreng og tomt som bestemmer hvordan huset til slutt blir, og hvor det plasseres. Det er viktig å begynne i riktig ende. Da slipper man store endringer og potensielle skuffelser, sier Bjørnar Eldevik, faglig leder i VestlandsHus.

For det er mye du må tenke på og ta stilling til. Også reguleringsbestemmelsene påvirker plasseringen av hus. Der står det hva som kan bygges, utnyttelsesgrad på tomta og hvor høyt du kan bygge, for å nevne noe. Men fortvil ikke - VestlandsHus har ekspertisen og hjelpen du trenger.

Tomtebefaring med VestlandsHus

Din VestlandsHus-forhandler kan bistå helt fra starten i en byggeprosess, og en tomtebefaring er noe av det første man begynner med.

- Her ser vi hvilke muligheter tomta gir, samtidig som du kommer med ønsker og behov. Deretter kan vi finne en hustype som passer best til tomta, og videre ser vi om det er andre hensyn som må tas og eventuelle sikringstiltak som må iverksettes i forhold til grunnforholdene. Det kan for eksempel være støykilder, tilsig av vann og fare for ras, forklarer Bjørnar.

Les også: Byggeprosessen - steg for steg

Sandshornet.jpg

Sandshornet

Tenk langsiktig og funksjonelt

Ut i fra tomtas terreng, eller topografi, finner VestlandsHus de beste og mest praktiske løsningene for huset og tomta. Her er det spesielt viktig å ta imot tips og råd fra våre arkitekter som har erfaringen og kompetansen.

Les mer: VestlandsHus tilbyr videomøte med arkitekten

- Boligen og tomta må utnyttes best mulig. Hvor skal inngangspartiet være? Trenger du trapper? Hva er enkleste veien fra bil til hus? Dette er noen av tingene du må tenke på for å få en funksjonell bolig. Samtidig gjelder det å tenke langsiktig. En småbarnsfamilie må for eksempel vektlegge behovene der og da, men også ta stilling til behov som melder seg i senere livsfaser, sier Bjørnar.

Det kan bli for mye sol

Andre faktorer som bør spille inn er hvilket estetisk uttrykk nabobebyggelsen har, og ikke minst sol- og vindforhold.

- Det handler om å utnytte sollyset best mulig. Derfor etterstreber de fleste å ha sørvendte hus, med uteplass plassert deretter. Men du må huske på at det ikke skal være for mye sol. Det kan føre til for høy innetemperatur og det fremhever støv og skitne vindusflater. Derfor er det vesentlig å ha balanse mellom dagslys og det å stenge sollys ute, poengterer Bjørnar.

Trenger du hjelp til plassering av hus på tomta di? Da kontakter du din nærmeste VestlandsHus-forhandler.