Egeninnsats ved husbygging: Hva kan du gjøre selv?

01.03.2022
Egeninnsats er en måte å kutte kostnader når du skal bygge hus. Men hvor er det mest å spare? Og hva kan du gjøre selv?

Egeninnsats er et stadig tilbakevendende tema, spesielt for yngre førstegangsetablerere. Det kan regionsjef i VestlandsHus, Lars Atle Aase, bekrefte. 

- Det er spesielt førstegangsetablererne som spør om egeninnsats og hva de selv kan gjøre for å kutte kostnader. De eldre og mer etablerte boligbyggerne har gjerne en annen økonomisk situasjon som gjør at de helst vil ha nøkkelen i døra på et ferdig prosjekt, sier Lars Atle. 

Egeninnsats må avklares med utbygger

Spørsmålet om egeninnsats bruker som regel å dukke opp tidlig i en boligbyggeprosess, gjerne på det aller første møtet. 

Lars Atle Aase.jpg
Regionsjef i VestlandsHus, Lars Atle Aase

- Når vi har kundemøter er budsjettet til de som skal bygge hus og prisen på boligprosjektet noe som tas opp tidlig, og da kommer som regel spørsmålet om egeninnsats og hva som er å spare på å gjøre det. For mange er egeninnsatsen avgjørende for om boligprosjektet kan realiseres, sier Lars Atle. 

Men det er ikke slik at det er fritt frem når det gjelder hvilke arbeidsoppgaver som kan gjøres som egeninnsats. Dette må avklares med utbygger. Hva som godkjennes kan variere fra en utbygger til en annen. 

- Det som er viktig er at egeninnsatsen ikke er til hinder for annet arbeid og går ut over fremdriften og økonomien for firmaet som bygger huset, sier Lars Atle.  


Les også: Bygge hus? Dette må du tenke på i planleggingsfasen


Mest vanlig egeninnsats

De mest typiske arbeidsoppgavene som mange gjør selv er maling, legging av parkett og terrasse, montering av kjøkken og i noen tilfeller også oppføring av grunnmuren. 

- Om ikke boligbyggerne selv sitter med fagkompetansen har de gjerne en slektning som er fagperson og som bistår i arbeidet som utføres som egeninnsats, sier Lars Atle.  

På spørsmål om hvor det er mest å spare sier regionsjefen følgende: 

- Det er nok mest å spare på betongarbeidet, og kanskje noe å hente på kjøkkenmontering, men dette vil varierer fra hus til hus, alt etter størrelse og kompleksitet, understreker han. 


Les også: Få råd til boligdrømmen -
bygg hus med utleie

Færre som faktisk gjør egeninnsats

Selv om det er mange som tar opp egeninnsats som tema i kundemøter, opplever Lars Atle at det blir stadig færre som faktisk utfører arbeid selv når de bygger bolig. 

- Det er trolig flere grunner til dette, men en av årsakene er nok at dersom arbeidet ikke blir utført av en fagperson vil garantien falle bort. De tekniske forskriftene har blitt mye strengere med årene, noe som også gjør det vanskeligere å gjøre arbeid selv, sier Lars Atle. 


Går du med en drøm om å bygge hus? Her finner mye inspirasjon og gode ideer til ditt kommende drømmehus

Usikker på hvilket hus som er drømmehuset? Last ned vår gratis huskatalog med over 30 nordiske, moderne og tradisjonelle husmodeller som du kan ta utgangspunkt i!