Slik setter du opp et realistisk budsjett når du skal bygge hus

06.09.2023
Å bygge drømmehjemmet kan fort bli en økonomisk felle, om du ikke har kontroll på utgiftspostene. Her får du tips til hvordan du setter opp et realistisk husbyggingsbudsjett.

Det er lett å drømme seg bort i visjonen om det perfekte hjemmet, men det er viktig å ha kontroll på budsjettet, slik at du ikke ender opp med mer lån enn du ønsker. 

En av de viktigste faktorene i denne prosessen er å sette opp et realistisk budsjett for husbyggingen. 

Men hvilke poster bør du egentlig ha med i et slikt budsjett?

Første steg: Kontakt banken

Før du setter deg ned med Excel-arket og prøver å plotte inn de ulike utgiftspostene, er det lurt å ta seg en tur til banken. Basert på inntekt og utgifter vil du her få hjelp til å finne ut hvor mye dere kan få i lån til å bygge nytt hus. 

- Når det er gjort vet du hva du har å forholde deg til, og det er lettere å sette opp et realistisk budsjett for husbyggingen, forklarer Lars Atle Aase, regionsjef i VestlandsHus. 

Forskjell på prisliste og kalkulert budsjett

Når du videre skal ta kontakt med ulike boligleverandører er det viktig å vite at prisen du får oppgitt i en prisliste ikke er like realistisk som prisen du får om du ber om et kalkulert budsjett. 

- Ulike boligkjeder opererer på ulike måter når det kommer til dette. Det finnes ingen standard på hva som skal inngå i prislisten, dermed kan det være svært ulikt fra leverandør til leverandør, forklarer Lars Atle.

Det er også verdt å merke seg at prisen som er oppgitt i en prisliste er basert på det huset som er avbildet i katalogen, mens det huset du faktisk bygger blir i de aller fleste tilfeller tilpasset husbyggerens ønsker og behov. 

Skal du sette opp et realistisk budsjett bør du derfor be om et kalkulert budsjett. I et slikt budsjett vil du finne poster for alle fagene, som betong, tømmer, rør og elektro, for å nevne noen. 

I et kalkulert budsjett får du pris på et hus basert på en standard leveransebeskrivelse, og så er det opp til husbygger hva han eller hun vil gjøre av oppgraderinger.   

- Det vanligste i dag er å oppgradere. Det kan være alt fra trapp til fliser og kledning. Det er mange som tenker at når de først skal bygge bolig, skal boligen bli så bra som det er økonomisk mulig å få til, sier Lars Atle. 

Les også: Slik bygger du bolig som kvalifiserer til Husbanklån

Ikke glem disse postene i ditt byggebudsjett

Får du et kalkulert budsjett fra en boligleverandør er det likevel et par poster som er individuelle for hvert enkelt boligprosjekt og derfor må legges til budsjettet av husbyggerne selv. 

- Tomteprisen er et eksempel på en slik individuell kostnad. Den kan jo variere veldig alt etter hvor i landet du skal kjøpe tomt. Det samme gjelder grunnarbeidet. Har du en flat tomt hvor det i all hovedsak trengs litt planering, vil ikke grunnarbeidet koste så mye. Har du derimot tomt som er skrå eller trenger sprenging, snakker vi en helt annen pris, forklarer Lars Atle. 

Stor variasjon kan det også være når det kommer til påkoblingsavgifter. 

- Dette gjelder for både vann, kloakk, strøm og fiber. Skal du bygge i et opparbeidet tomtefelt vil dette med stor sannsynlighet være lagt opp inntil tomtegrensen, og du må ta kostnaden med å få alt videre inn til huset. Skal du derimot bygge i et område med mer spredt boligbygging kan det gi større kostnader, sier Lars Atle. 

Er byggesøknaden inkludert i budsjettet?

Det er også viktig å sjekke om byggesøknaden inngår i budsjettet du får fra boligbyggeren, da ikke alle boligkjedene tilbyr denne tjenesten. 

Her er det store prisvariasjoner, alt etter hvor du bor i landet. 

- Dette er heller ikke noe du kan gjøre selv, da du må ha et godkjent foretak for å kunne sende inn byggesøknad, forklarer Lars Atle.

Les også: Stadig mer utfordrende å bygge hus

Få hjelp til å sette opp budsjett når du skal bygge hus

Å sette opp et realistisk budsjett for å bygge hus kan virke som en overveldende oppgave, men det trenger ikke være det. 

Med VestlandsHus får du tilgang til kalkulerte byggebudsjett som fjerner mye av usikkerheten. Vi tar høyde for de fleste variabler, fra materialkostnader til arbeidskraft, slik at du kan fokusere på det som virkelig betyr noe; å skape ditt drømmehjem. 

Ved å starte byggeprosessen med et godt planlagt budsjett, legger du grunnlaget for en smidig og mindre stressende byggeprosess. 

Ønsker du å ta en prat om din boligdrøm? Her finner du din nærmeste VestlandsHus-forhandler.