Bygge hus? Dette kan du få støtte til fra Enova

12.03.2019
Ønsker du å bygge en mer energieffektiv bolig? Her er 10 energitiltak hvor du kan søke Enova om økonomisk støtte.

Både du som husbygger og miljøet har mye å spare på ulike energibesparende tiltak. Enova, som jobber for få Norge til å bli et lavutslippssamfunn, gir økonomisk støtte til både bedrifter og privatpersoner som velger å ta i bruk visse energitiltak. Her er hva du som privat husbygger kan få i støtte når du skal bygge ny bolig

Varmestyringssystem 

Med et varmestyringssystem kan du tidsstyre varmen i huset ut ifra om du er hjemme eller ikke, og hvilken tid på døgnet det er. Ved å installere et slikt system kan du få inntil 4.000 kroner i støtte. Dette tiltaket egner seg godt for deg som skal bygge en bolig som kan deles inn i flere varmesoner, eller for deg som har mulighet til å senke temperaturen i fem sammenhengende timer eller mer i løpet av et døgn.  

Les også: Slik får du et smartere hjem

Vannbåren varme

Du kan få inntil 10.000 kroner i støtte for å installere vannbåren varme i din bolig. Dette er vann som varmes opp og sirkulerer i boligen via rør i gulvet eller gjennom radiatorer. Vannbåren varme gir en jevn temperatur i hele boligen som enkelt reguleres med en termostat.

Vannbaren_varme.jpg

Vannbåren varme kan være en god investering dersom du har små barn som skal tilbringe mye tid på gulvet i boligen du planlegger å bygge.

Væske-til-vann-varmepumpe

Dette energitiltaket blir også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Her brukes energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp boliger på samme måte som vannbåren varme. Med en slik varmepumpe får du et lavere energiforbruk, enn om du skulle bruke strøm til oppvarmingen. Du kan få 30.000 kroner i støtte fra Enova til dette energitiltaket. 

Les også: Derfor må du tenke på oppvarming av din bolig tidlig i planleggingsfasen

Luft-til-vann-varmepumpe

Du kan utnytte varme fra luften til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller forvarme tappevann. Dette tiltaket kan du få inntil 20.000 kroner i støtte for fra Enova, og passer for deg som skal bygge i et område med milde vintre. 

Varmegjenvinning av gråvann

Denne måten å spare energi på er svært utbredt i Canada, USA og Nederland, og blir stadig mer populær i Norge. Alt vann som har vært brukt til dusjing, oppvask, klesvask og matlaging kalles gråvann. Dette vannet er ofte varmt og kan brukes til å forvarme kaldt vann som kommer inn i huset. Det er rimelig og relativt enkelt å montere det som trengs til en slik varmegjenvinning. Du kan få 2.500 kroner i støtte for å installere dette energitiltaket i din bolig. 

Avtrekksvarmepumpe 

En avtrekksvarmepumpe henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til oppvarming av rom, varmtvann og forvarming av frisk luft. Du kan få opptil 20.000 kroner i støtte for dette tiltaket.

Solfanger

Dersom du installerer et solfangeranlegg på taket eller veggen på din bolig, kan du få inntil 15.000 kroner i støtte fra Enova. Dette er ikke det samme som et solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann via et vannbårent system. Det er lurt å kontakte kommunen før installering av solfangere, da det kan være lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger. 

Les også: Slik er fremtidens hus - plusshusene

Solenergi.jpg

Et solfangeranlegg gjør at du kan bruke mindre strøm til oppvarming av din bolig. 

El-produksjon

Ved å produsere noe av ditt eget behov for elektrisitet med fornybare energikilder som sol eller vind, kan du få støtte fra Enova på inntil 28.750 kroner. Har du strøm til overs som du ikke har bruk for selv, kan denne ifølge Enova selges til nettselskapet dersom produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet via en plusskundeavtale. Også her er det lurt å kontakte kommunen før installering, for å avklare lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger. 

Biokjel

En biokjel bruker for eksempel ved, pellets eller flis til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren varme og tappevannet i boligen din. Med en biokjel kan du dekke hele varmebehovet ditt. Enova gir støtte på inntil 25.000 kroner for å installere biokjel.

Bio-ovn med vannkappe

Du kan få inntil 10.000 kroner i støtte ved å installere bio-ovn med vannkappe. I likhet med biokjel bruker også bio-ovnen ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går her med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i din bolig. 

Slik søker du støtte fra Enova

Støtte fra Enova blir betalt ut på etterskudd. For å ha krav på støtte må du dokumentere hvilket energitiltak som er gjort, og når du kjøpte det. Vær obs på at du bare har krav på tilskudd for tiltak som er registrert innen 18 måneder etter at kjøpet ble gjennomført. 

Dersom du ikke har fakturaer eller kvitteringer på tiltakene som er gjort, er det en egen søknadsprosess hvor du blant annet legger ved kontrakt mellom deg og utbygger, leveransebeskrivelse og bankbilag. 

Søknader sendes inn via denne siden hos Enova. Velg hvilket tiltak du søker om støtte til og logg deg inn på samme måte som i nettbanken. Informasjon om din bolig vil da automatisk bli hentet opp.

Støtte til fritidsboliger og andre prosjekt

Du kan også få støtte fra Enova til andre energisparende tiltak som ikke er listet opp i denne artikkelen. Har du og utbygger innovative planer utover dagens byggeforskrifter, kan du søke om støtte til ambisiøse nybyggprosjekt. I slike tilfeller må du søke og få et tilsagn før du setter i gang med prosjektet.

Skal du bygge hytte eller fritidsbolig? Husk at du også kan få støtte til energitiltakene nevnt i denne artikkelen på slike byggeprosjekt. 

Velger du VestlandsHus som forhandler når du skal bygge bolig, kan vi hjelpe deg med søknadsprosessen. Finn din VestlandsHus-forhandler her.