4 tips til deg som skal bygge hus på liten tomt

27.03.2023
- Vi ser tendenser til at tomter blir mindre og mindre, og gjerne mer kuperte. Før var en typisk tomt på rundt ett mål, nå går normalen mer i retning av 700-800 kvm.

Det sier Håvard Hovde Grimstad, arkitekt i VestlandsHus Arkitekter. 

En del av dagens tomter blir skilt ut fra eksisterende eiendom, men Håvard ser også tendensen til mindre tomter i nylig regulerte felt.

- Dette varierer selvsagt litt alt etter hvor i landet du bor, men generelt sett ser vi at stadig mer skal inn på et mindre areal, forklarer Håvard. 

Derfor vil vi i VestlandsHus gi deg noen tips du kan ta med deg i byggeprosessen, dersom du vurderer å bygge hus på det som betegnes som en «mindre tomt». 

1. Tomten vil være førende for hvilket hus du kan bygge

Det som først og fremst er viktig å vite, er at tomten i stor grad legger føringer for hvilket hus du kan bygge. 

Haavard Hovde Grimstad VestlandsHus Arkitekter.jpg
Håvard Hovde Grimstad.

- Mange kommer til oss med med tomter som ikke passer det huset de aller helst vil ha, sier Håvard. 

Husbyggerne ser gjerne den fine utsikten, men tenker ikke over hvilke type hus de kan bygge på tomten. 

- Kjøper du for eksempel en bratt tomt, bør du satse på et hus som bygger i bredden, slik du ikke kommer lenger frem enn nødvendig, forklarer Håvard. 

Les også: Passer huset til tomta?

2. Sjekk utnyttelsesgraden

Utnyttelsesgraden forteller deg i hvilken grad du får utnytte tomten din. 

- Vanligvis er dette oppgitt i prosent av bebygd areal på tomten ( %BYA), og kan variere alt fra 15-20% i landlige områder med store tomter, til 50% og høyere i mer tettbygde strøk, forklarer Håvard.

En annen viktig ting som må tas hensyn til, er om du får til gode uteoppholdsarealer på tomten. I reguleringsplanen til kommunen stilles det også ofte krav om uteoppholdsareal som ikke skal være for bratt. 

- Har du ei tomt på 700 kvm og skal bygge 200 kvm, kan du fort få krav om å ha 300 kvm til uteoppholdsareal som har et mindre fall enn 1:3. Kombinerer du dette med en skrå tomt kan du lett få litt av et puslespill, sier Håvard.

Her kan man for eksempel gjøre grep med planeringen av tomten i flere nivåer, men dette må planlegges tidlig. Arkitektene hos VestlandsHus har bred erfaring med å planlegge for slike tomter, og tar opp dette på et tidlig stadie i planleggingsfasen.

Her kan du se våre husmodeller som passer skrå tomt.

3. Spar kvadratmeter på parkeringen

Når tomtemarkedet er som det er, blir det stadig viktigere med arealeffektive hus som fokuserer på smart løsninger. Som for eksempel å tenke over hvor du plasserer parkeringsplassene. 

- Det står ofte i reguleringsplanen hvor mange parkeringsplasser det er krav om når du skal bygge bolig. Vanligvis er det 1-2 stykker per enhet, noe som fort kan bli en del kvadratmeter, spesielt dersom boligen skal inneholde en utleiedel, forklarer Håvard. 

Når utnyttelsesgraden av tomten regnes ut skal parkeringsplassene også tas med, uavhengig av om de er under tak eller ikke. Og når tomtene er små, og gjerne også skrå, er det da best å prøve å få dem som en integrert del av boligen. 

- Da kan du utnytte arealet over parkeringsplassen til boareal eller uteområde, og på den måte slippe å «tape» de kvadratmeterne, sier Håvard. 

Husbyggernes tips: Dette bør du tenke på i planleggingsfasen

Et annet moment som bør tas med i beregningen når det er snakk om parkeringsplasser og små, og gjerne bratte, tomter, er hvordan selve parkeringsplassen er utformet. 

- Adkomsten til parkeringen skal ikke være for bratt. Helst skal den ha en stigning på under 1:8, gjerne med et flatt område til snuareal på egen tomt og en avrunding mot den eksisterende veien, forklarer Håvard. 

Trolla_VestlandsHus.jpg
Trolla er et svært arealeffektivt hus som har integrert carport med veranda over. Dette er ett av de 6 nye husmodellene VestlandsHus nye huskolleksjon.

4. Velg arealeffektive hus

På grunn av trenden med stadig mindre tomter, kombinert med økte levekostnader og en stilart i endring, har VestlandsHus lansert en helt ny huskolleksjon tilpasset dagens boligmarked. 

Huskolleksjonen inneholder husmodeller i nordisk stil som kan passe både småbarnsfamilier så vel som dem som har barn som har flyttet ut og ønsker et mindre hus. 

- Flere av disse husmodellene er designet for å være arealeffektive og passe godt på mindre tomter. I tillegg har VestlandsHus fra før et stort utvalg av husmodeller som passer både mindre og skrå tomter godt, slik at du skal få plass til det du trenger på færre kvadratmeter, sier Håvard. 

Vil du vite mer?

Her kan du laste ned VestlandsHus sin nye huskatalog som inneholder 6 nye hus i nordisk stil.