Skille ut tomt til nytt hus? Alt du trenger å vite

02.11.2023
Ønsker du å bygge nytt hus på egen tomt? Slik skiller du ut tomt for å bygge drømmehuset ditt.

Bor du i dag i et hus på en tomt som du tenker kanskje er stor nok for enda en bolig? Da har sikkert tanken om å skille ut en tomt streifet deg mer enn en gang. 

Men hvordan skal du navigere i jungelen av reguleringer, tillatelser, og planleggingsarbeid for å skille ut en ny tomt på egen eiendom?

I denne artikkelen vil vi guide deg gjennom prosessen og gi deg kunnskapen du trenger for å gå i gang med ditt nye boligprosjekt.

Skille ut tomt i regulert boligområde

Før vi går i gang må vi gjøre en presisering: Det er mulig å skille ut en tomt både i regulerte områder og i områder hvor det ikke foreligger en reguleringsplan. 

- Sistnevnte gjelder for eksempel landbruksområder og er gjerne noe mer arbeid med, da du må søke kommunen om dispensasjon for bruk, forklarer Lars Atle Aase, regionsjef i VestlandsHus. 

I denne artikkelen skal vi derimot se nærmere på det som er mest vanlig, nemlig at man skiller ut en del av en eksisterende eiendom i et boligområde hvor det foreligger en reguleringsplan.  

Dette er noe som blir stadig mer vanlig ettersom det i mange områder er vanskelig å få tak i nye tomter. 

- Før i tiden var tomtene ofte større enn i dag. Det gjør at mange utnytter tomtene sine og enten bygger seg en ny bolig selv i egen hage, eller selger tomten, forklarer Lars Atle 

Les også: Slik bygger du bolig som kvalifiserer til Husbanklån

Er den eksisterende tomten stor nok for utskillelse av ny tomt?

Som hovedregel bør den nye tomten være mellom 600-1000 kvm for å egne seg for utskillelse. 

Det enkleste er klart om tomten er kvadratisk eller rektangulær, men dette er absolutt ikke noe krav. 

- Ingen tomter er like og det er mye som kan gjøres for å tilpasse drømmehuset til tomten, forklarer Lars Atle.

Det viktigste, mener han, er å se til at du har nok plass til å kunne bygge et hus innenfor utnyttelsesgraden. 

- Utnyttelsesgraden varierer fra kommune til kommune alt etter hvor du bor i landet, så dette er viktig å sjekke. I tillegg må du sørge for at den opprinnelige tomten som skal bli mindre også holder seg innenfor den oppgitte utnyttelsesgraden, sier Lars Atle. 

Les også: 4 tips til deg som skal bygge hus på liten tomt

Hvem kan skille ut tomt?

Å opprette en ny eiendom er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Som grunneier har du i utgangspunktet rett til å søke om å skille ut en tomt fra din eiendom, så lenge du forholder deg til kommunens reguleringsplaner for området. 

For å finne ut om akkurat din eiendom egner seg for utskillelse tipser Lars Atle om noe som heter forhåndskonferanse

- Dette er et møte du kan ta med kommunen hvor du får avklart hvordan reguleringsplanen for området vil virke inn på en eventuell tomteutskillelse. I tillegg vil du få vite hva som er planlagt av byggeaktivitet i områdene rundt, som kan påvirke planene dine. 

- Det koster litt å ha en slik forhåndskonferanse, men du vil få et mye klarere bilde på hva som er mulig for ditt konkrete prosjekt. I tillegg vil du få et referat slik at du har alt dokumentert, noe som er en ekstra trygghet for både deg selv og en eventuell kjøper. 

Les også: Monika og Jan Helge delte tomten og fikk en 9 mål naturtomt med strandlinje

Slik søker du om fradeling av tomt

Om du bestemmer deg for å søke om å skille ut en tomt er det Plan- og byggesaksavdelingen i kommunen du skal sende søknaden til. Men aller først må du sende ut nabovarsel. 

Alle som blir berørt av utskillelsen av tomten skal få nabovarsel hvor de ser hva du skal søke kommunen om å gjøre. Naboliste får du av kommunen. De berørte må komme med sine innspill innen 14 dager. Deretter sender du søknad og eventuelle innspill du har fått til kommunen. 

- Hvor lang tid det tar før søknaden blir behandlet kan variere, men om man forholder seg til reguleringsbestemmelsene for området er fristen som regel 3 uker. Er det snakk om dispensasjoner er fristen lenger, forklarer Lars Atle. 

Hva med vei- vann- og kloakktilkobling til den utskilte tomten?

Vei, vann og kloakk er som regel ført frem til tomtegrensen i regulerte tomteområder. 

- Som regel er ikke dette noe problem i slike områder, men det som kan være verdt å sjekke er om det eksisterende anlegget har kapasitet til å få nok en bolig tilkoblet, sier Lars Atle. 

- Dette er også noe du kan få svar på i en eventuell forhåndskonferanse med kommunen, eller du kan sjekke det med vann- og avløpsetaten i kommunen. 

Les også: - Stadig mer utfordrende å bygge hus

Hva koster det å skille ut tomt?

Kommunen vil ta et gebyr for å behandle søknaden om fradeling av tomt. Hva gebyret kommer på vil variere fra kommune til kommune, men det ligger ofte en plass mellom noen hundrelapper og 50.000 kroner.

- I tillegg vil det koste noe mer dersom det er snakk om dispensasjoner, sammenlignet med en ordinær søknad om fradeling av tomt, forklarer Lars Atle. 

Kan du skille ut tomt selv?

For å kunne søke om å skille ut en tomt må du være oppført som eier i grunnboken.

Selve søknaden som skal sendes til kommunen er et skjema som du finner på kommunens hjemmeside. 

- I fradelingssaker hvor alt er innenfor reguleringsbestemmelsene er det mange som gjør dette selv. Er det snakk om dispensasjoner kan det være lurt å få hjelp av noen som kjenner lovverket godt, som for eksempel en forhandler, sier Lars Atle. 

Planlegger du å skille ut en tomt og bygge nytt hus? VestlandsHus har en egen teknisk avdeling som kan bistå i prosessen. Ta kontakt med din nærmeste VestlandsHus-forhandler.